Water comes to the place where man comes

There is room for change around every house, on every balcony, facade and roof

Limitless Possibilities

LIVING AND BIODIVERSITY PROJECT

The aim of the project is to find synergies in the field of research on adaptation measures in construction and their subsequent application in construction practice. The result is a long-term sustainable system that improves landscape biodiversity, ecosystem integrity and has economic benefits. The concept of working with a residential structure as a win-win strategy that respects the meaning and significance of the words home, ecosystem and biodiversity.

house4future

concept combines ecological buildings with new principles from the field of water management and organic farming into a complex that can cooperate with the ecosystem of the surroundings.

Koncepce domů H4F-House4Future propojuje ekologické stavby s novými principy z oboru vodohospodářství a ekologického pěstitelství do celku, který dokáže spolupracovat s ekosystémem okolí.

Meet the Team

We Are More Than Just Some Pretty Faces

PROJECT OBJECTIVES:

Research into the way the building is integrated into the ecosystem

Nové technologie, alternativní energetické zdroje, práce s vodou a její recyklací umožňují změnit pohled na stavby a jejich působení v krajině. Okolo každého domu, na každém balkóně, fasádě a střeše je prostor pro změnu, která citlivě využívá a propojuje šetrné působení člověka v krajině s jejími adaptačními mechanismy. Mokřadní systémy založené na kořenových čističkách se stávají součástí stavby s návazností na vodohospodářský systém okolí.

Don’t Wait

Contact Us For